Jak řešit dluhy manželů

Od ledna 2014 lze řešit dluhy manželů společně podaným návrhem na povolení oddlužení ve spojení s insolvenčním návrhem. Co to znamená?

Banner3-bez-textu 

právní úprava pro řešení dluhů manželů

Manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, mohou tento návrh podat společně. Pro posouzení, zda jde o osoby oprávněné podat společný návrh manželů na povolení oddlužení, je rozhodné, zda jde o manžele ke dni, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu.


Společný návrh manželů na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů; podpisy obou manželů u tohoto prohlášení musí být úředně ověřeny.


Manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají po dobu trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu a po dobu trvání účinků oddlužení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka.


Telefon5 Poraďte se zdarma na 800 603 603.

 

 


Jak je to v případě, kdy návrh na povolení oddlužení podá pouze jeden z manželů

Reálně nastávají případy, kdy se pouze jeden z manželů cítí natolik zodpovědný, že pouze on podá návrh na povolení oddlužení. Současná platná právní úprava tuto možnost připouští. Podpis druhého z manželů se na návrhu na povolení oddlužení nevyžaduje.


Druhý z manželů se jen tak dluhů nezbaví

Za situace, kdy druhý z manželů nepodá návrh na povolení oddlužení, se dluhů vzniklých za trvání manželství jen tak jednoduše nezbaví. Neboť již během vedeného insolvenčního řízení na druhého z manželů mohou po tomto manželovi, který se nenachází v insolvenčním řízení, věřitelé požadovat úhradu dlužné částky. Za zmínku zcela jistě také stojí fakt, že může nastat situace, kdy manžel, který prošel oddlužením, zaplatil pouze 30 % dluhů. Opět je zde za takto nastalé situace možností věřitelů požadovat po druhém z manželů, který neprošel oddlužením, úhradu zbývajícího dluhu. Přičemž zbývající dlužná částka se tomuto manželovi nadále úročí.


Pozor! Dle nového Občanského zákoníku platného od 1.1. 2012 ručí jeden z manželů za dluhy druhého i v případě, že dluhy vznikly před trváním manželství a ručení za dluhy se neruší ani rozvodem a vypořádáním majetku.

Nová právní úprava z roku 2015 důsledky ručení zmírnila, avšak nezrušila. Obzvláště u exekucí zahájených od 1.1. 2013 toto ručení platí v plném rozsahu.

Každý dlužník musí uhradit alespoň 30 % svých dluhů

Dlužník, který se nachází v insolvenčním řízení formou oddlužení, ať již splátkovým kalendářem nebo zpeněžením jeho majetku, musí uhradit alespoň 30 % svých dluhů. Tato povinnost se vztahuje i na každého z manželů, kterým bylo na základě jejich návrhů na povolení oddlužení schváleno oddlužení. V případě společného návrhu se i všechny dluhy stávají společnými a z nich se celkově musí uhradit minimálně 30%. Pokud by manželé chtěli z nějakého důvodu podávat návrhy na oddlužení dva a oba jim byly povolené, znamená to, že každý zaplatí minimálně 30% ze svých dluhů a velmi často i 30% z dluhů manžela či manželky (dle přihlášených pohledávek). Jednoznačně z toho tedy vyplývá, že je mnohem výhodnější podávat společný návrh manželů.


Dlužník hradí i odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce

Dříve hradil odměnu insolvenčního správce každý z manželů odděleně. Díky novele insolvenčního zákona se ušetří a manželé paltí odměnu jednu, byť zvýšenou. Konkrétně ve výši 1.634,- Kč včetně DPH.


Manželé dlužníků jsou v ohrožení - zajímavý článek najdete zde. Aktuální doplnění informací pak naleznete zde.

Měníme životy

Kontaktujte nás

VĚCI FINANČNÍ

Sídlo firmy:

Plachého 2

Plzeň 301 26


Provozní doba kanceláře:

po  - pá: 10 - 17


Naši poradci Vás navštíví v celé ČR


Email: poradna@vecifinancni.cz

Web: www.vecifinancni.cz

Tel.: 377 477 728

Tel.: 731 188 664

Tel.: 737 207 056

Zvětšit mapu

Novinky

  • Služba vyhledávání dluhů

    14.8.2018

    Nevíte kolik dlužíte?

    Nevíte komu dlužíte?

    Věci finanční Vám pomohou zjistit hodnotu vašich dluhů.