Co je osobní bankrot a co to pro Vás znamená

Osobní bankrot je poměrně novým a v mnoha případech jediným efektivním řešením oddlužení. Jelikož se jedná o zásadní rozhodnutí, jemuž by měla předcházet podrobná finanční analýza, doporučujeme Vám konzultaci zdarma přímo u našeho specialisty. 


Osobní bankrot není ostuda, ale rozumné řešení složité životní stuace.

Telefon5

  Volejte 800 603 603 a domluvte si konzultaci zdarma.

Lidem, kteří mají problém se splácením dluhů a vyčerpali všechny ostatní možnosti, se otevírá nová cesta, jak se s půjčkami jednou provždy vypořádat. Mohou na sebe nechat soudem vyhlásit tzv. osobní bankrot a definitivně tak splatit své dluhy.

V případě úhrad formou splátek se dlužník zaváže do pěti let uhradit maximální možnou část dluhu. O výši jednotlivých splátek rozhodne soud. Osobní bankrot se řídí pravidlem, že člověku musí zůstat měsíčně částka, která pokryje nutné náklady jeho a jeho rodiny. Neprodává se drobný majetek, tj. vybavení domácnosti, či staré auto.


Pro rok 2017 činí nezabavitelná částka dlužníka 6187,67 Kč. Na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 1544,67 Kč. Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 9268 Kč. Podrobnosti najdete zde.

Je důležité zdůraznit, že Exekutor Vám může zabavit veškerý majetek, který nalezne ve Vašem okolí a prodat jej za cenu podstatně nižší než jsou jeho náklady na provedení těchto úkonů. Dlužník tak často dluží více po provedených exekucích i přes rozprodej jeho veškerého majetku a zabavení finančních prostředků na účtech, stavebním i důchodové spoření.


Exekuce8 Exekutor prodává i nemovitosti financované hypotékou. Osobní bankrot je výhodnější!

 

Co je osobní bankrot

Institut takzvaného oddlužení, umožňuje insolvenční zákon, který platí od 1. ledna 2008. Podle něj může fyzická osoba, která není podnikatelem, podat soudu na speciálním formuláři návrh na prohlášení insolvence a zároveň požádat, aby její úpadek nebo hrozící úpadek byl řešen formou oddlužení. Pozor! Novela insolvenčního zákona platná od 1.1. 2014 a nově od 1.7. 2017 i judikáty přijaté Nevyšším soudem pouští do procesu oddlužení formou osobního bankrotu i podnikatele a dokonce i dluhy z podnikání. Bližší informace k dluhům z podnikání najdete zde
Soud má na výběr ze dvou možností, kterými splacení dluhů nařídí. Buď dlužník prodá majetek, nebo bude dluh splácet podle splátkového kalendáře. Pokud soud schválí oddlužení formou splátkového kalendáře, uloží dlužníkovi, aby po dobu pěti let posílal věřitelům splátky vždy k prvnímu dni v měsíci. Na splátky se v poměru k výši jednotlivých pohledávek rozdělí všechny příjmy dlužníka nad zákonem stanovené životní minimum. Do příjmů se počítají i dary či dědictví. Výši splátek pro jednotlivé věřitele určí soud. Soud také stanoví termín a způsob úhrady první splátky. Aby soud schválil oddlužení, musí být splněna podmínka, že pohledávka všech věřitelů bude uspokojena minimálně ze 30 procent. Výjimkou může být případ, že by věřitel písemně souhlasil, že to bude méně.

Co je třeba k vyhlášení osobního bankrotu

Podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu


1) Dostatečný příjem, který pokryje alespoň 30 % dlužné částky (nemáte-li příjem lze situaci řešit např. důchodovou či darovací smlouvou, apod.)


2) Doba splácení je 5 let - bankrot je výhodnější než nepromlčitelné předražené exekuce (5 let je max. doma trvání oddlužení, řada klientů bankrotem prošla i za 2 roky)


3) U dluhů z podnikání je nutné splnit další podmínky. Kvalifikovaně Vám poradí naši specialisté.


Telefon5 Potřebujete poradit jak postupovat?

 Volejte ZDARMA 800 603 603

 Poradíme vám zdarma

 

Základní podmínky a informace

Banner1

1. Máte dluhy u více věřitelů? Nejste je schopen splácet?

Nebo je hodnota Vašeho majetku nižší, než součet Vašich dluhů? Pak můžete být v úpadku a Vaše majetková situace může být řešena v soudním řízení přes osobní bankrot. Váš další život pak bude ovlivňovat soud po dobu 5 let. 


2. Do úpadku se může dostat téměř kdokoliv.

Podle insolvenčního zákona, účinného od 1. ledna 2008 a novelizovaného od 1. ledna 2014 a od 1.7. 2017, může být v úpadku téměř kdokoliv.


3. Elektronický insolvenční rejstřík - Váš zdroj informací a Váš pošťák v insolvenčním řízení.

Všechny důležité informace o průběhu konkrétního insolvenčního řízení jsou veřejně přístupné cestou internetu v tzv. insolvenčním rejstříku.  Prostřednictvím tohoto rejstříku se doručuje většina soudních rozhodnutí a jiných písemností. Nespoléhejte se proto při doručování pouze na obálku s pruhem. Osobní bankrot doporučujeme sledovat na stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz.


4. Dlužník, který se ocitne ve finanční krizi, by měl začít jednat; váhání se nevyplácí.

Dlužník, který se ocitne v úpadku, případně mu úpadek hrozí, by měl začít řešit svou situaci. Za určitých podmínek může být pro dlužníka výhodné, podat osobní bankrot. Poctivému dlužníku dává zákon více šancí k překonání bankrotové situace. Je však nutné pamatovat na to, že osobní bankrot je a musí zůstat až posledním možným řešením krizové finanční situace. V mnoha případech je možné tomu scénáři zabránit. Neváhejte proto obráti se na finanční specialisty, kteří Vám mohou pomoci.


5. Oddlužení (tzv. osobní bankrot) může být šancí pro poctivého dlužníka, jak vyřešit finanční problémy.

Zákon umožňuje řešit úpadek dlužníka také oddlužením. Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník a k návrhu musí soudu doložit celou řadu dokumentů (přehledy o příjmech, o majetku, souhlas manžela apod.). Soud vždy posuzuje, zda je dlužník poctivý a zda je jeho plán oddlužení ekonomicky reálný. Těm věřitelům, kteří nemají své pohledávky zajištěny, se totiž musí na úhradu jejich pohledávek dostat alespoň 30 % (alespoň 50% v případě snížení zákonem určených měsíčních splátek). Jestliže dlužník úspěšně projde testem poctivosti a soud oddlužení povolí, rozhodnou nezajištění věřitelé hlasováním, zda dojde k prodeji dlužníkova majetku nebo zda dlužník bude po dobu příštích pěti let odevzdávat nezajištěným věřitelům téměř všechny své příjmy v rámci plnění splátkového kalendáře, a to v rozsahu, v jakém z jeho příjmu mohou být při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tato částka je u každého dlužníka jiná, záleží například na počtu vyživovaných osob. V každém případě je výrazně nižší, než s jakou byl dlužník zvyklý hospodařit. Dlužník může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek, pokud bude schopen svým nezajištěným věřitelům uhradit alespoň 30 % jejich pohledávek (je možné se s věřiteli dohodnout jinak). Jestliže dlužník řádně plán oddlužení splní, soud rozhodne, že se mu zbytek dluhů promíjí. Jinak na majetek dlužníka vyhlásí konkurs.


Máte dluTelefon5hy a nevíte co s tím ? Pomůžeme Vám!

Volejte poradenskou linku 800 603 603

Měníme životy

Kontaktujte nás

VĚCI FINANČNÍ

Sídlo firmy:

Plachého 2

Plzeň 301 26

Provozní doba kanceláře:

po  - pá: 10 - 18, so: 9 - 15

Naši poradci jsou v celé ČR

Email: poradna@vecifinancni.cz

Web: www.vecifinancni.cz

Tel.: 800 603 603

Tel.: 377 477 726

Tel.: 737 207 056

Tel.: 731 188 664

Zvětšit mapu

Novinky

  • Pomoc podnikatelům

    1.4.2014

    V současnoti se otevřela mnohem snazší cesta také pro oddlužení podnikatelů. Novela insolvenčního zákona jim dává novou šanci. I Vy se tak můžete vymanit ze začarovaného kruhu.

    Kontaktujte nás. Při první konzultaci zdarma posoudíme Vaši situaci.