Životní a existenční minima

Částky životního minima od 1.1.2019 v Kč za měsíc - viz § 2 a 3 Zákona o životním minimu

Počet   osob

Částka

Dospělá osoba

3.410,- Kč/měsíc

Manželský pár nebo 2 dospělí

5.970,- Kč/měsíc

Manželé s jedním dítětem do 6 let

7.710,- Kč/měsíc

1 dospělí a jedno dítě do 6 let

4.880,- Kč/měsíc

Manželé s jedním dítětem do 15 let

8.110,- Kč/měsíc

Manželé s jedním dítětem do 26 let

8.420,- Kč/měsíc

Manželé se dvěma dětmi do 6 let

9.450,- Kč/měsíc

Manželé se dvěma dětmi: jedno do 6 let, druhé do 15 let

9.850,- Kč/měsíc

Manželé se dvěma dětmi: jedno do 6 let, druhé do 26 let

10.160,- Kč/měsíc

Manželé se dvěma dětmi do 15 let

10.250,- Kč/měsíc

Manželé se dvěma dětmi: jedno do 15 let, druhé do 26 let

10.560,- Kč/měsíc

Manželé se dvěma dětmi do 26 let

10.870,- Kč/měsíc


Životní minimum matky s dítětem 

Počet   osob

Částka

Matka s dítětem do 6 let                                               

4.880,- Kč/měsíc

Matka s dítětem do 15 let

5.280,- Kč/měsíc

Matka s dítětem do 26 let

5.590,- Kč/měsíc

Matka se dvěma dětmi do 6 let

6.620,- Kč/měsíc

Manželé s jedním dítětem do 15 let

7.420,- Kč/měsíc

Matka se dvěma dětmi do 26 let

8.040,- Kč/měsíc

Nezabavitelné minimum

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci pro rok 2019

Při každé exekuci (z důvodu přednostních nebo nepřednostních pohledávek), nebo i při insolvenci vám ze mzdy musí vždy zůstat určitá nezabavitelná částka.

Základní nezabavitelné minimum pro zaměstnance s exekucí jsou dvě třetiny ze součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů (v obci 50 000 do 99 999 obyvatel):

 • Životní minimum jednotlivce v roce 2019 = 3 410 Kč
 • Normativní náklady na bydlení v roce 2019 se stanovují dle počtu osob v domácnosti, velikosti obce a typu byldení (vlastní, neájemní nebo družstevní). Částky se pohybují od 4.670,- Kč u jednočlnné domácnosti ve vlastním bytě v obci 9.999 obyvatel až po 18.805,- Kč pro čtyčlennou domácnost  v nájemní bytě v Praze. Podrobnosti najdete zde.
 • Základní nezabavitelné minimum v roce 2019 = 6 428,67 Kč


Výpočet nezabavitelné částky v roce 2019

Základní nezabavitelné minimum ale není vše. Pokud má zaměstnanec s exekucí nebo insolvenci vyživovací povinnost vůči nějakým dětem, nebo má manželku, pak se základní nezabavitelné minimum dále zvyšuje:

 • Nezabavitelná částka za každé vyživované dítě = 1 607,17 Kč (*)
 • Nezabavitelná částka za manželku = 1 607,17 Kč

(*) V případě že jsou prováděny exekuční srážky ze mzdy, z důvodu dlužného výživného, pak se nezabavitelná částka za dané dítě (vůči kterému je dluh na výživné) nezvyšuje.

 

Kolik Vám zůstane při exekuci na plat v roce 2019

Pro výpočet toho, kolik vám zůstane při exekuci nebo insolvenci, pokud jsou nařízeny exekuční srážky ze mzdy, je mimo jiné určující to, jestli se jedná o přednostní pohledávku nebo nepřednostní. V případě přednostní pohledávky může být zabavena vyšší suma než u nepřednostní.

Přednostní pohledávky – výživné (alimenty), náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy, dluhy na daních, sociálním nebo zdravotním pojištění. Neoprávněné čerpání nemocenských nebo důchodových dávek.  Přeplatky na sociálních dávkách. Apod.

Nepřednostní pohledávky – ostatní pohledávky. Například neuhrazené půjčky nebo úvěry. Nedoplatky za různé služby (dluh za vodu, elektřinu, plyn, telefon, kabelovou televizi apod.) Obecně všechny pohledávky, které nejsou zařazeny mezi přednostní (viz Občanský soudní řád, zákon číslo 99/1963 Sb., paragraf 279).


PŘIPOMENUTÍ POSTUPU VÝPOČTU SRÁŽEK ZE MZDY:

1. třetina zbytku čisté mzdy

Ve výši až 3214 Kč a nově ve výši až 6428 Kč je určena pro vydobytí nepřednostních pohledávek oprávněných osob (a přednostních pohledávek, pokud k jejich úhradě nepostačuje 2. třetina).

2. třetina zbytku čisté mzdy

Pochopitelně též ve výši až 3214 Kč a nově ve výši až 6428 Kč slouží pouze k vydobytí přednostních pohledávek, a pokud takové nejsou, vyplatí se povinnému.

3. třetina zbytku čisté mzdy

Samozřejmě rovněž ve výši až 3214 Kč a nově ve výši až 6428 Kč se vždy vyplatí povinnému.

Pokud 2. třetina nestačí k uspokojení přednostních pohledávek, převádí se část přednostních pohledávek do 1. třetiny.

Částka přesahující hranici 9643 Kč a nově 19 286 Kč, tedy plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy, se připočte ke 2. třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte k 1. třetině.

Součet vypočtené (1.) třetiny, případně dvou třetin (1. a 2.), a částky přesahující 9643 Kč a nově 19 286 Kč je tedy postižitelnou výší příjmu.

Nepostižitelnou výší příjmu je tedy součet vypočtené (3.) třetiny, případně dvou třetin (2. a 3.), a (základní) nezabavitelné částky (a případný zbytek 1 nebo 2 Kč odečtený od zbytku čisté mzdy při jeho zaokrouhlování směrem dolů na částku dělitelnou třemi).

 

PŘÍKLADY SRÁŽEK ZE MZDY PŘI EXEKUCI


Příklad 1: Ženatý se dvěma dětmi a mzdou 19.000,- Kč resp. 30.000,- Kč

Předchozí odstavce můžeme ilustrovat na příkladu 2 ženatých zaměstnanců se 2 dětmi, proti nimž je nařízena exekuce jak pro přednostní pohledávku, tak pro nepřednostní pohledávku. Jeden pobírá čistou mzdu 19 000 Kč, kdežto druhý 30 000 Kč.

Nezabavitelné minimum mají stejné, a to 6428,67 Kč na samotného dlužníka a 3 x částku na vyživované osoby 1607,17 Kč, tedy celkem 11 251 Kč.

U prvního dlužníka zbývá z čisté mzdy 7749 Kč, které se rozdělí na 3 třetiny po 2583 Kč.

Jedna třetina této částky zůstane dlužníkovi, jedna třetina připadne na uspokojení přednostní pohledávky a jedna třetina na uspokojení nepřednostní pohledávky. Na tom se ani od 1. 6., resp. od 1. 7. 2019 nic nezmění. Tomuto dlužníkovi tedy ze mzdy zůstává a bude zůstávat i nadále 13 834 Kč.

Jenomže druhému dlužníkovi zbývá po odečtení nezabavitelného minima 11 251 Kč částka 18 749 Kč.

9643 Kč se dosud rozdělí tak, že jedna třetina 3214 Kč připadne na uspokojení přednostních pohledávek, další třetina 3214 Kč na placení nepřednostních pohledávek a poslední třetina 3214 Kč a rozdíl 1 Kč zůstane dlužníkovi.

Zbytek 9106 Kč rovněž bude plně podroben exekučním srážkám.

Jenže nově se na třetiny rozdělí celá částka zbytku čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek, tedy oněch 18 749 Kč.

6429 Kč připadne na přednostní pohledávku, 6429 Kč připadne na nepřednostní pohledávku a 6429 Kč a rozdíl 2 Kč zůstane dlužníkovi.

Zatímco dosud tomuto druhému dlužníkovi zůstává 14 466 Kč (základní nezabavitelná částka 11 251 Kč + 3214 Kč + 1 Kč), nově mu bude zůstávat 17 502 Kč (11 251 Kč + 6429 Kč + 2 Kč).


Příklad 2: Ženatý s 1 dítětem a mzdou 25 000 Kč

Jak se změna projeví v praxi u konkrétního povinného, můžeme ilustrovat ještě na případu ženatého zaměstnanec s 1 dítětem, který má mzdu 25 000 Kč čistého, z níž v exekuci splácí přednostní i nepřednostní dluh.

Jeho nezabavitelná částka je 6428,67 Kč na samotného dlužníka a 2 x částka na vyživované osoby 1607,17 Kč, tedy celkem 9644 Kč.

Když se tyto nezabavitelné částky odečtou od jeho mzdy, zbude z ní 15 356 Kč, z nichž ale dlužníkovi zůstane jenom 3215 Kč (1/3 z dosavadní částky zbytku čisté mzdy do částky, nad kterou se sráží bez omezení, 9643 Kč a 1 Kč zbytku z dělení), vše ostatní (2 × 3214 a 5713 Kč) dosud připadá oprávněným věřitelům.

Nově mu však zůstane 5120 Kč (1/3 ze zbytku čisté mzdy, který zůstal po odečtení nezabavitelných částek, 15 356 Kč čili 5118 Kč a 2 Kč zbytku z dělení).

Celkově tak dosud zůstává dlužníkovi 12 859 Kč a nově mu bude zůstávat 14 764 Kč.

KalkuluprKalkulátor exekučních splátek naleznete zde.


SRÁŽKY ZE MZDY PŘI INSOLVENCI

V předchozích odstavcích jsme zmiňovali především exekuční srážky ze mzdy. Stejná pravidla pro výpočet ale platí i v případě srážek ze mzdy kvůli insolvenci. V takovém případě jsou srážky prováděny tak, jako by se jednalo o přednostní pohledávku.

KalkuluprKalkulátor insolvenčních splátek naleznete zde.

 

Oddllužíme Vás

Kontaktujte nás

VĚCI FINANČNÍ

Sídlo firmy:

Plachého 2

Plzeň 301 26


Provozní doba kanceláře:

po  - pá: 10 - 17


Naši poradci Vás navštíví v celé ČR


Email: poradna@vecifinancni.cz

Web: www.vecifinancni.cz

Tel.: 377 477 728

Tel.: 731 188 664

Tel.: 737 207 056

Zvětšit mapu

Novinky

 • Služba vyhledávání dluhů

  14.8.2018

  Nevíte kolik dlužíte?

  Nevíte komu dlužíte?

  Věci finanční Vám pomohou zjistit hodnotu vašich dluhů.