Proč oddlužení?

Ptáte se proč vlastně oddlužení a v čem Vám pomůže? Zde je odpověď:

Otazniky9 Jakmile je návrh na oddlužení přijat soudem, exekutor na Vás již nemůže! Po celou dobu insolvenčního řízení (doba po kterou soud a insolvenční správce posuzuje Váš návrh na oddlužení) je exekuční řízení přerušeno!

Okamžikem insolvence se zastavuje růst úroků na všech Vašich půjčkách.

Povolením oddlužení a Vaším řádným splacením (může to být pouhých 30% původní

výše Vašich závazků) se zbavujete všech dluhů (s výjimkou zajištěných) jednou provždy. 

Od okamžiku kdy soud schválí Vaše oddlužení, nemá žádný další věřitel, či exekutor šanci.

 

Postup při oddlužení

1. Nezávazná konzultace zdarma 

Banner3sv

Na této schůzce s Vámi podrobně projednáme Váš problém. Vyžádáme si od Vás všechny materiály nutné k posouzení Vaší situace a provedení finanční analýzy. Zároveň Vám představíme možné postupy, které Vám pomohou dostat se  z "dané situace ven". K tomu je nezbytné, aby jste nám poskytli maximum informaci. Pokud možno na nic nezapomněli, či něco vědomě nezamlčeli. Každý detail může být velmi důležitý. Na naší straně garantujeme 100% diskrétnost týkající se jakýchkoliv sdělení z Vaší strany.

 

2. Finanční analýza

Na základě vašich podkladů a podrobných informací zpracujeme finanční analýzu. Z té vyplyne jak na tom skutečně finančně jste a jaký je nejlepší způsob řešení vašeho problému.

 

3. Způsob oddlužení

Způsobů oddlužení může být celá řada a najít ten nejlepší není vždy úplně jednoduché. Vždy se snažíme naít řešení, které je pro Vás nejlepší a pkud možno se vyhnout osobnímu bankrotu. V mnoha případech proto osobní bankrot nedoporučíme a pokusíme se najít jinou cestu. A to především z toho důvodu, že pravděpodobnost schválení soudem může být za daných podmínek malá. Anebo také proto, že ještě není nutný. V tom případě doporučíme alternativní způsob oddlužení a budete-li souhlasit, také jej zrealizujeme. Pokud se však ukáže, že jiná cesta než osobní bankrot není, připravíme podklady pro spolupracující advokátní kanceláře či insolvenční správce, kteří ve spolupráci s námi návrh připraví a odešlou na soud. A to tak aby byl na 99% soudem schválen.


3. Zpracování návrhu a doplnění

Banner1b

Během zpracování návrhu je nutné doložit všechny závazky, případně exekuce, soupis významného majetku (ne vybavení domácnosti), příjmy (pokud Váš příjem nestačí, poradíme Vám, jak takovou situaci řešit) případně navrhnout způsob řešení zajištěných závazků (např. hypotéky - poradíme Vám, jak postupovat, aby jste o nemovitost nepřišli) a popsat celkovou osobní situaci. Jde o velké množství dokumentů, které mají předepsanou podobu. Pomůžeme Vám z jejich shromážděním a obstaráním před předáním ke zpracování.

 

4. Výsledný návrh

Na závěr celého procesu budete seznámeni s Vaším návrhem na insolvenci formou oddlužení. 

 

5. Podání návrhu na soud

Paragrafy3Váš návrh na oddlužení podá k soudu příslušná advokátní kancelář nebo insolvenční správce. V okamžiku kdy si soud vyžádá doplněk či vznese dotaz, Vám pomůžeme s jeho zpracováním zdarma. Samozřejmě při tom počítáme s vaší součinností. Výjimkou jsou případy kdy je nutné zpracovat rozsáhlejší doplněk z důvodu nedostatečných informací od Vás, zamlčení některých skutečností, apod. Pak je služba placená dle tarifu příslušné advokátní kanceláře či insolvenčního správce, popř. dle našeho prodenského ceníku 

6. Analýza přihlášených pohledávek

Často se stává, že věřitelé (především z řad nebankovních institucí) přihlašují pohledávky ve výši jež jim nepřísluší. Pohledávky navyšují o nejrůznější sankční úroky, pokuty, penále, atd., atd. V případě Vašeho přání můžeme provést ekonomické výpočty a zkontrolovat zda jsou přihlášené pohledávky v pořádku. Můžeme tako připravit rozbor přihlášených pohledávek a popř.. navrhnout možnosti jejich úplného nebo částečného popření.

7. Spolupráce s insolvenčním správcem

V případě Vašeho zájmu můžeme převzít Vaše zastupování i při jednání s insolvenčním správcem, připravovat pro něj požadované podklady či analýzy a zodpovídat dotazy.

Časté omyly a mýty o oddlužení

1. Dlužník zaplatí vždy pouze 30% svých pohledávek.  Vykricnik2

Skutečnost: 30% je zákonné minimum, ovšem ve většině případů zaplatí dlužník více než 30%. Zásadní je pětileté období po které platí. Pokud je jeho příjem dostatečně vysoký, může splatit i 100%. I tak je to výhodné. Platí splátkový kalendář a nemusí se obávat zásahu exekutorů, růstu úroků a obstavení majetku.


2. Oddlužení je pro každého

Skutečnost: Oddlužení opravdu může podat kdokoliv, ale... Ne pro každého to může být výhodné. Společně s návrhem na oddlužení je podán i návrh na zahájení insolvenčního řízení a soud rozhodne, zda vůbec k oddlužení přistoupí, resp. zda je to možné a pro věřitele výhodné. Pokud je navrhováno oddlužení formou splátkového kalendáře, musí mít dlužník z čeho splátky platit, tzn. mít kladné daňové přiznání (platí od 1.1.2014) nebo zaměstnání.

 

Kalkulátor splátek

Pokud si chcete předběžně spočítat výši splátek, které Vám soud po schválení oddlužení formou splátkového kalendáře určí, můžete tak učinit prostřednictvím portálu Ministerstva spravedlnosti ČR.

Výše měsíčních splátek pro oddlužení formou splátkového kalendáře je vymezena jako rozdíl mezi příjmem dlužníka a finanční částkou, která je ve výši nezbytných finančních prostředků sloužících k zajištění základních životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Přičemž způsob výpočtu výše těchto nezbytných finančních prostředků je stanoven právními předpisy.

Výsledek má pouze orientační charakter, i když nedosáhnete na zákonných 30%, nemusí být podání návrhu automaticky bez šance.

 

Kalkulupr Kalkulátor splátek naleznete zde.

 

Máte dluhy a nevíte co s tím?
Pomůžeme Vám.

Telefon5 Volejte zdarma 800 603 603.

Měníme životy

Kontaktujte nás

VĚCI FINANČNÍ

Sídlo firmy:

Plachého 2

Plzeň 301 26

Provozní doba kanceláře:

po  - pá: 10 - 18, so: 9 - 15

Naši poradci jsou v celé ČR

Email: poradna@vecifinancni.cz

Web: www.vecifinancni.cz

Tel.: 800 603 603

Tel.: 377 477 726

Tel.: 737 207 056

Tel.: 731 188 664

Zvětšit mapu

Novinky

  • Pomoc podnikatelům

    1.4.2014

    V současnoti se otevřela mnohem snazší cesta také pro oddlužení podnikatelů. Novela insolvenčního zákona jim dává novou šanci. I Vy se tak můžete vymanit ze začarovaného kruhu.

    Kontaktujte nás. Při první konzultaci zdarma posoudíme Vaši situaci.