Co exekutor může

Dlužníci se stali otroky exekutorů! Exekutoři se vymkli kontrole politických stran a legislativy díky neomezeným Exekuce4a pravomocem!

Policie musí v případě domovní prohlídky žádat soud o souhlas, exekutor může kdykoliv a kamkoliv!


Co tedy vlastně exekutor může?

1) obstavit Váš účet, mzdu

2) vstoupit do jakýchkoliv prostor, u kterých se domnívá, že se na místě nacházejí věci dlužníka (praxe ukázala, že exekutor nemusí jakkoliv prokazovat tuto domněnku) a může tak vstupovat do jakýchkoliv prostor a omezit uživatelská práva subjektů a osob, které nemají s dluhem nic společného, dokonce i bez jejich přítomnosti!

3) V mobiliární exekuci zabavují exekutoři vše až na snubní prstýnek, věci osobní, hygienické potřeby a předměty klíčové pro zaměstnání. Je třeba si uvědomit, že exekutor je podnikatel, kterému jde o zisk! Exekutorům náleží odměna z vymožené částky a zaplacení provedených úkonů. Exekutoři tak často provádějí exekuce na bezcenné věci, díky nimž si účtují další mnohatisícové náklady za tyto úkonové práce. Většina zabavených věcí však ani nepokryje náklady na exekuci. Dlužník má po ukončení mobiliární exekuce zpravidla ještě větší dluhy, než před ní!

4) Podrobnosti najdete v Zákonech o soudních exekutorech a exekuční činnosti zde.


Z dluhu 1.000,- Kč často vznikne po exekuci dluh až 70.000,-Kč


Neplatič je osoba, která nezvládne hradit své závazky. Systém vymáhání je natolik složitý a zákonem špatně ošetřený, že na dlužnících byl založen výnosný obchod formou takzvaných nekonečných exekucí.

Základním principem nekonečných exekucí je maximální výtěžnost díky vykázaným úkonům inkasních agentur, advokátních kanceláří a exekutora. Dlužníci jsou tak často donuceni žít na životním minimu po celý život, neboť dluh jim narůstá rychleji, než jej stačí splácet.

 

Byznys zvaný exekuce

Exekuce na cizí majetek se stala řízeným businessem!

Největším fenoménem posledních let jsou řízené exekuce na majetek osob blízkých dlužníka! Je třeba si uvědomit, že exekutorovi stačí pouze domněnka, že dlužník byl přítomen na adrese rodinného příslušníka, kamaráda, pronajímatele bytu a díky laxnímu zákonu si může odůvodnit vstup do prostor bez přítomnosti majitele nemovitosti, kde dlužník třeba nikdy nebyl, nebo již dávno prostory neužívá.


Prokazování vlastnictví

Prokazování vlastnictví věci je velice složité. Většina domácností nakupuje prostřednictvím účtenky (malého daňového dokladu). Na těchto dokladech není uveden vlastník a díky tomu si exekutoři úspěšně nárokují zabavený majetek, který často dlužníkovi nepatří.

Odhady ukazují, že byl takto zabaven majetek v řádech stovek milionů a prodán za zlomek její užitné hodnoty.


DOPORUČENÍ: Prevence před exekucí pro osoby již nedlužícíVykricnik2

Jedinou účinnou prevencí je nákup jakéhokoliv majetku na velký daňový doklad (fakturu). Tento doklad se nevystavuje standardně a je třeba o něj požádat samostatně. Na faktuře jsou uvedeny osobní údaje kupujícího! Prodávající ho musí na požádání vždy vystavit.

Nikdy nevíte, kdo a kdy se v rodině zadluží. Doporučujeme tedy vždy nakupovat zboží zásadně na fakturu s jasně definovaným kupcem. V budoucnu se jako ne-dlužník vyhnete případným exekucím na majetek údajného dlužníka a zabavení Vašeho majetku, i když nic nedlužíte.


Co dělat, když Vás navštíví exekutor

1) Zkontrolovat jeho doklady a řádně si jej zaznamenat

2) Doporučujeme vždy přivolat Policii ČR (dále jen PČR), aby bylo zdokladováno, kdo exekuci provádí a jakým způsobem je majetek dokumentován. MSČR vydalo informaci, že každý desátý exekutor byl trestně stíhán!

3) Osoby, které žijí v blízkosti dlužníka by měly vždy řádně uchovávat doklady (faktury s uvedeným kupcem). Tyto doklady by měly řádně ukládat i osoby, které dlužníka ve svém okolí zatím nemají. Vznik dlužníka nelze předvídat a zpravidla se o něm dovíte právě až z probíhající exekuce.

4) Pokud majetek není dlužníka, je třeba o tom na místě informovat exekučního vykonavatele, tyto informace uvést do protokolu o exekuci a nejlépe na místě předložit doklady. Pokud se dlužník na adrese nezdržuje, doporučujeme povolat PČR a vyzvat exekutora k prokázání domněnky, že dlužník se na místě zdržuje. Pokud věrohodně neprokáže svá podezření o existenci majetku na dotčené adrese, vyzvat jej k opuštění. Při setrvání je možné podat na vykonavatele trestní oznámení z porušování povinností při správě cizího majetku.

5) Pokud jsou exekučně označeny věci, které nepatří dlužníkovi, musí majitel věci podat k rukám exekutora žádost o vyškrtnutí věci ze seznamu zabavených věcí. Je-li tato žádost neúspěšná, podat do 30ti dní vylučovací žalobu k soudu. POZOR! Lhůty pro podání jsou krátké. Pokud tak neučiníte, exekutor tyto věci prodá! Exekutor žádné lhůty nemá, a proto se nenechte zmást jeho nečinností.


Nová éra ve vymáhání pohledávek v ČR

Vymáhání pohledávek v ČR probíhá prostřednictvím anonymních firem v zahraničí. V obchodu s pohledávkami dominují zahraniční firmy, které nemají průhledné hospodaření, ani vlastníky. Firmy mohou být spoluvlastněny exekutory, soudci a ti tak mohou rozhodovat ve sporech skrytě ve svůj prospěch.

Firmy podnikají fyzicky na území ČR, daňová povinnost je však nejasná. Stát může na obchodech prodělávat miliardy!


Jak dlužník zamezí exekuci

Exekuci lze zamezit úhradou dluhu, jakmile jste za dluh odsouzení. Pokud však na úhradu dluhu dlužník nemá, měl by okamžitě konat. Dluh mu totiž zahájením exekuce často nekolikánásobně naroste.

Jednou z šancí, jak se vyhnout exekucím, je osobní bankrot. V České republice jsou velice přísná pravidla pro vyhlášení osobního bankrotu, a proto doporučujeme poradit se s odborníky.


Telefon5 
 Volejte a domluvte si konzultaci zdarma na 731 188 664
Čeho se vyvarovat

Nedoporučujeme poradenská centra bez fyzicky existujících kanceláří, pevných linek a záruk na úspěšné podání Vykricnik2bankrotu. Pravidla pro Osobní bankrot jsou natolik jasná, že lze vyhodnotit úspěšnost podaného bankrotu předem.

Je třeba si také dát pozor na poradenská centra financovaná bankami či jinými finančními institucemi. Jejich úkolem je především zastupovat zájem věřitele a nikoliv dlužníka. V osobním bankrotu se hraje o čas i o peníze. Je rozdíl splácet 30% z čistého dluhu nebo z dluhu navýšeného o pokuty a úroky, které jste podepsali bankám při čerpání úvěrů.

Osobní bankrot je dobré svěřit odborníkům (v zákoně jsou jasně definované osoby, které smí dlužníka zastupovat a návrh na insolvenci spojený s návrhem na oddlužení podat), kteří hájí zájem dlužníka, nikoliv zájem věřitele. Špatné rozhodnutí dlužníka může znamenat i konec šancí na vyhlášení osobního bankrotu.


Co by měl dlužník udělat před vyhlášením osobního bankrotu a zajistit před předpokládanou exekucí

1) Dlužník by si měl sepsat svůj majetek (pokud nějaký má)

2) Dlužník by měl požádat své okolí o zdokladování jeho majetku z důvodu případné návštěvy exekutora.

3) Mzdu by si dlužník měl vždy nechat vyplácet v hotovosti! Pokud dlužník bude používat účet pro příjem mzdy, riskuje, že mu nezůstane ani životní minimum na následující měsíc a nebude schopen zajistit ani své stravování. Čím dál častěji se např. banky uchylují ke zpoplatnění úvěru z důvodu hrozící insolvence (o které se předem dozvědí) a hotovost na účtu buď zablokují, nebo ji použijí k ponížení dluhu.


Proč využít osobního bankrotu není-li jiná možnost?

1) Exekutor nesmí v průběhu bankrotu srážet mzdu a zabavovat majetek

2) Po 5ti letech je dlužník od zbytku dluhu osvobozen

3) Dlužník si může požádat o vyšší životní minimum, je mu ponecháno vybavení domácnosti (zejména děti bankrotem rodičů netrpí, na rozdíl od exekucí). Doba splácení je 5 let. Kdež to exekuce bývají pro mnoho dlužníků problémem nadoživotí.


Kdy vyhlásit osobní bankrot?

1) Osobní bankrot by měl dlužník vyhlásit vždy, když již není schopen splácet své dluhy: 

 • Kdy již ví, že nebude dále schopen splácet (tzv. osobní bankrot při hrozícím úpadku) tj. ten nejlepší případ
 • Dlužník již nesplácí 2 a více závazků
 • Dlužník je již v exekuci / exekucích

2) Když sleduje zastavení nevýhodných dražeb exekutorem, navrácení vybavení do domácnosti dlužníka. To lze JEN prostřednictvím podané žádosti o osobní bankrot. Insolvenční správce je nadřazený exekučnímu úřadu. Pokud je vyhlášen osobní bankrot, majetek je pod správou správce až do ukončení bankrotu. Dlužník tak většinou může plnohodnotně využívat vybavení domácnosti a menšího majetku.

Oddllužíme Vás

Kontaktujte nás

VĚCI FINANČNÍ

Sídlo firmy:

Plachého 2

Plzeň 301 26


Provozní doba kanceláře:

Po: Pouze pro dohodnuté schůzky

Út: Pouze pro dohodnuté schůzky

St:: 9 - 12, 14 - 17

Čt: Pouze pro dohodnuté schůzky

Pá: Pouze pro dohodnuté schůzky

Schůzky si prosím dohodněte na čísle 731 188 664 nebo 737 207 056


Telefonické konzultace:

pondělí - sobota: 10 - 18

Tel.: 377 477 728

Tel.: 731 188 664

Tel.: 737 207 056


Naši poradci Vás navštíví v celé ČR


Email: poradna@vecifinancni.cz

Web: www.vecifinancni.cz

Zvětšit mapu

Novinky

 • Služba vyhledávání dluhů

  14.8.2018

  Nevíte kolik dlužíte?

  Nevíte komu dlužíte?

  Věci finanční Vám pomohou zjistit hodnotu vašich dluhů.